Financovanie

Cesta k Vášmu vysnívanému bývaniu nemusí byť zložitá…

  • Vyberte si byt o ktorý máte záujem
  • Kontaktujte nášho predajcu, ktorý Vám poradí pri výbere bytu a pomôže s prípravou financovania
  • Po podpísaní Zmluvy o budúcej zmluve uhradíte 20% z kúpnej ceny nehnuteľnosti
  • Po kolaudácii a podpísaní Kúpnej zmluvy uhradíte zvyšných 80% z ceny bytu
  • Platba je možná bez úveru alebo aj prostredníctvom hypotekárneho úveru
  • Po úhrade celkovej ceny bytu a podpise Kúpnej zmluvy ju spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva nehnuteľnosti podáme na kataster.
  • Prevezmete si kľúče a Vaša nová etapa sa môže začať…