Zoznam použitých materiálov

single-top-shape

Zámerom tohto projektu je vytvoriť kvalitné mestské bývanie na úrovni dnešných požiadaviek.

Dispozične je každý bytový dom členený na dve časti – prízemné vstupné podlažie s parkovaním, a horná bytová časť s 4. bytmi na podlaží.

Konštrukčný systém stavby

Materiálovo sú obytné domy navrhnuté ako kombinovaná konštrukcia tvorená prevažne z murovaných a železobetónových konštrukcií.

  • Nosný systém objektu je tvorený v 1.NP železobetónovou konštrukciou
  • Obvodové murované steny sú hrúbky 250mm z keramických tvaroviek
  • Stropy nad jednotlivými podlažiami sú tvorené monolitickou železobetónovou doskou
  • Zateplenie  je kontaktným  zatepľovacím  systémom  na  báze  EPS  hr.200mm
  • Medzibytové steny a steny do chodby o hrúbke 250 mm

Strecha bude plochá. Na strechách domov budú umiestnené fotovoltické panely.

Stavebné prvky

Vstupné dvere do bytov – Interiérové dvere odolné voči vlámaniu RC3, zárubňa je zhotovená z oceľového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. 

Interiérové dvere v byte – Súčasťou vybavenia sú bytové interiérové dvere s možnosťou výberu farebného prevedenia z ponuky investora. 

Keramické dlažby a obklady – sú súčasťou vybavenia bytov (kúpeľňa, WC, balkón, terasa). 

Laminátové podlahy – V obytných miestnostiach tvorí finálnu vrstvu laminátová podlaha, s možnosťou výberu farebného prevedenia z ponuky investora. 

Okenné konštrukcie, zasklené steny – Okná sú plastové – izolačné trojsklo.

Povrchové úpravy vnútorných stien a stropov – Obytné miestnosti bytu a stropy sú omietnuté sadrovou omietkou.  V spoločných bytových častiach a na chodbách je keramická dlažba, biely hygienický náter na stenách. 

Balkóny a terasy – Nášľapná vrstva balkónov je riešená mrazuvzdornou protišmykovou dlažbou. Balkónové zábradlie z kovovej konštrukcie. 

Parkovanie – Vedľa každého bytového domu je vyhradený počet parkovacích miest s kolmým radením. Pod každým bytovým domom bude 8 parkovacích miest, ktoré si budú môcť budúci majitelia bytov odkúpiť do osobného vlastníctva.

Vzduchotechnika a rekuperácia – Odvetranie priestorov kúpeľní a WC je zabezpečené odsávacími nástennými ventilátormi do vzduchotechnického potrubia. Spoločné priestory bytového domu sú vybavené rekuperačnou jednotkou.

Vykurovanie – Stavba bude vykurovaná teplovodným vykurovacím systémom z plynovej kotolne umiestnenej v 1NP každého bytového domu. Výkon z fotovoltických panelov bude určený na vlastnú spotrebu elektrickej energie, ktorá bude primárne využívaná na napájanie elektrických špirál na dokurovanie a TUV.

Pre vykurovanie bytov je navrhovaný nízkoteplotný podlahový systém v kombinácií s trubkovými vykurovacími telesami v kúpeľniach.

lk-paludzka-03 cta-shape

Vyberte si z ponuky nových bytov

Vyberte si z ponuky dvojizbových a trojizbových bytov v novostavbách Nová Palúdzka 2. Kontaktujte nás radi Vám projekt predstavíme bližšie.